Børn og unge

Den nye lov om Fritvalgsordningen fra Januar 2018 giver familier med børn mellem 0-17 år, der er berrettiget til behandling, mulighed for selv at vælge en privat bøjletandlæge. Det giver valgfrihed til familierne og mulighed for at kombinere forskellige behandlingsmuligheder, der ikke er tilgængelige i kommunerne.

Alderen 0-15 år

Forældre til børn og unge mellem 0-15 år har ret til at vælge at deres barn kan modtage tandpleje i privat regi (fritvalgsordningen) i stedet for den kommunale klinik.

Alderen 16 - 22 år

Når du er mellem 16-22 år har du mulighed for at vælge den kommunale tandpleje fra og få 100% af alle udgifterne refunderede af din bopælskommune.