Sornsiri Sae Wang

Baggrund

Født i Bangkok, Thailand i 1966
Kom til Danmark 1974

Uddannelse

Tandlæge uddannelsen 1996
Specialtandlæge 2005

Ansættelser

CEO ved TandreguleringKBH ApS. 2017

Specialtandlæge ved Sorø

Kommunale tandpleje oktober 2017-2019

Klinisk underviser på

Specialtandlæge Uddannelse for Tandlæger (STU) 2011-2018

Konsulent ved Hedensted Kommune 2017-2019

Konsulent ved Rødovre Kommune 2018-2019

Ansat som specialtandlæge og leder ved Helsingør

Kommunale tandpleje 2006 – 2017

Ansat i privatpraksis 2005-2008

Ansat som klinisk lærer på Tandlægeskolen fra 2005 -2006 (prægraduate)

Øvrige

Formand for Forening af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO) november 2016-2018

Bestyrelsesmedlem af Forening af Specialtandlæger i Ortodonti (FSO) 2014-2018

Formand for Kommissorium for FSO´s Uddannelsesudvalg 2016-2018

Tidligere medlem af det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Videreuddannelse

Medlem af World Federation of Orthodontists – WFO

Medlem af American Assiciation of Orthodontists – AAO

Særlige interesser

Kombinere skrue behandlinger med usynlige skinne behandlinger.

Vores personale sikrer den bedste oplevelse